Kết nối với chúng tôi
Truyền thông và pháp luật

TIÊU DÙNG

Nhiều địa phương tập trung sản xuất chè theo hướng an toàn sau đại dịch

Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, người tiêu dùng ngày càng khắt khe trong lựa chọn sản phẩm an toàn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng với quy trình sản xuất thân thiện với môi trường dẫn đến việc chuyển hướng sang sản xuất sản phẩm chè an toàn đang trở thành xu thế tất yếu.

Theo ông Lê Quốc Thanh – Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia: Trước nhu cầu khắt khe của thị trường và người tiêu dùng trong lựa chọn sản phẩm an toàn như hiện nay, việc chuyển hướng sang nền nông nghiệp hữu cơ, trong đó có chè, là xu thế tất yếu. Đây được cho là một trong những giải pháp nhằm bảo vệ sức khỏe người sản xuất, tiêu dùng, góp phần nâng cao thu nhập và hướng tới nền nông nghiệp sạch, phát triển bền vững.

Thái Nguyên

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên, xác định cây chè là tiềm năng, thế mạnh đặc biệt của tỉnh, trong nhiều năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã tập trung ưu tiên các nguồn lực đầu tư phát triển chè theo hướng vừa mở rộng quy mô diện tích, vừa phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, sức cạnh tranh sản phẩm trên thị trường trong nước và thế giới.

Tỉnh Thái Nguyên đã tập trung ưu tiên các nguồn lực đầu tư phát triển chè theo hướng vừa mở rộng quy mô diện tích, vừa phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, sức cạnh tranh sản phẩm trên thị trường trong nước và thế giới.

Tỉnh Thái Nguyên đã tập trung ưu tiên các nguồn lực đầu tư phát triển chè theo hướng vừa mở rộng quy mô diện tích, vừa phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, sức cạnh tranh sản phẩm trên thị trường trong nước và thế giới.

Cùng với chuyển đổi cơ cấu giống, các địa phương đã chú trọng đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong sản xuất, chế biến chè an toàn, hữu cơ nâng cao chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, tỉnh cũng chú trọng đổi mới và phát triển hình thức tổ chức sản xuất, hợp tác liên kết trong sản xuất, chế biến tiêu thụ chè. Hiện nay, toàn tỉnh có 38 doanh nghiệp, 77 hợp tác xã, 230 làng nghề, làng nghề truyền thống sản xuất, chế biến, kinh doanh chè. Ngoài vai trò chủ đạo của các doanh nghiệp chè, các HTX sản xuất, kinh doanh chè đóng vai trò quan trọng, hiệu quả trong tổ chức sản xuất, tiêu thụ chè của tỉnh, phù hợp với đặc thù sản xuất chè của tỉnh Thái Nguyên.

Yên Bái

Theo Trung tâm Khuyến nông Yên Bái, trong những năm qua, cây chè đã được tỉnh Yên Bái xác định là cây trồng có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế nhằm phát huy những ưu thế sẵn có về đất đai, lao động, việc tập trung đầu tư thâm canh, cải tạo và phát triển diện tích, xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, tăng thu nhập góp phần xóa đói giảm nghèo.

Cây chè Yên Bái có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát triển kinh tế, xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, tăng thu nhập góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân

Cây chè Yên Bái có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát triển kinh tế, xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, tăng thu nhập góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân

Định hướng phát triển sản xuất chè an toàn theo hướng hữu cơ trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tập trung vào các huyện có vùng chè lớn, có điều kiện thâm canh và mở rộng diện tích chè như Văn Chấn, Trấn Yên, Yên Bình…; xây dựng và hình thành được những vùng sản xuất chè an toàn nhằm tạo ra nguồn nguyên liệu sạch, có chất lượng cao tại các xã như Bình Thuận, Thượng Bằng La, Suối Giàng. Khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở chế biến chè trên địa bàn đầu tư nâng cấp dây chuyền công nghệ chế biến theo hướng chuyên sâu để nâng cao giá trị sản phẩm. Ngoài ra, các địa phương cần tích cực trong việc xây dựng nhãn hiệu sản phẩm, thương hiệu vùng và đăng ký sở hữu trí tuệ; phấn đấu 100% sản phẩm đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm; gia tăng tỷ lệ sản phẩm chè xanh, chè đặc sản, chè hữu cơ đạt trên 30%; Tiếp tục thực hiện đề án phát triển giống chè Shan – sản phẩm đặc sản tại các huyện vùng cao trong tỉnh…

Phú Thọ

Theo Trung tâm Khuyến nông Phú Thọ, cây chè có vị trí quan trọng trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp của tỉnh Phú Thọ, diện tích chè toàn tỉnh có hơn 16.000 ha, được quy hoạch vùng chè tập trung ở 9/13 huyện thị thành trong tỉnh là Thanh Sơn, Tân Sơn, Cẩm Khê, Yên Lập, Thanh Ba, Hạ Hoà, Đoan Hùng, Phù Ninh, thị xã Phú Thọ. Năng suất chè đến nay đạt 118 tạ/ha, sản lượng đạt hơn 185 nghìn tấn/năm, đứng thứ 4 về diện tích và thứ 3 về sản lượng chè toàn quốc.

Thực hiện tái cơ cấu ngành chè, trong thời gian qua, ngành nông nghiệp và các địa phương trong tỉnh tiến hành rà soát, sắp xếp cơ sở chế biến và tổ chức sản xuất. Đã có nhiều chính sách của tỉnh hỗ trợ cho sản xuất và chế biến để nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm chè Phú Thọ: hỗ trợ 15 doanh nghiệp vừa và nhỏ đổi mới công nghệ sao, sấy, phân loại trong chế biến chè xanh và chè đen đồng bộ, hiện đại; 14 HTX, 18 làng nghề, một trang trại sản xuất, chế biến chè và 897 cơ sở chế biến thủ công nhỏ lẻ. Ngoài ra, một số nhà máy chế biến đã liên kết sản xuất với các HTX, nhóm hộ trồng chè bảo đảm nguồn nguyên liệu ổn định, kiểm soát được chất lượng chè thành phẩm. Nhiều doanh nghiệp, làng nghề, HTX sản xuất, chế biến chè xanh xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm được bảo hộ sở hữu trí tuệ.

Ngoài việc quy hoạch các vùng chè an toàn, tỉnh đã xây dựng các mô hình sản xuất chè theo Dự án “Nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp” (QSEAP) tập trung chủ yếu ở các huyện trọng điểm. Ðây là cơ sở cho việc thu hút đầu tư sản xuất chè hàng hóa chất lượng, giá trị cao. Trong đó, chú trọng xây dựng vùng sản xuất nguyên liệu chè an toàn theo hướng hữu cơ, hạn chế sử dụng phân bón vô cơ, hóa chất trừ sâu; áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP), từ khâu sản xuất đến chế biến thành phẩm cuối cùng.

Tuyên Quang

Cây chè được chọn là 1 trong 5 cây trồng chủ lực của tỉnh Tuyên Quang, toàn tỉnh hiện có 8.418 ha chè, diện tích cho sản phẩm 7.832 ha, năng suất chè bình quân đạt 85,1 tạ/ha, sản lượng chè búp tươi đạt trên 67 nghìn tấn. Cơ cấu giống chè có trên 15 giống, chủ yếu là giống chè Trung du, các giống chè lai, các giống chè đặc sản nhập nội mới và giống chè Shan… Giá trị sản xuất nguyên liệu đối với cây chè đạt 426 tỷ đồng, chiếm 7,8% giá trị sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt của tỉnh.

Tỉnh Tuyên Quang hiện có 2 chuỗi liên kết sản xuất chè chính với diện tích chè tham gia chuỗi liên kết trên 1.500 ha, đạt trên 18% diện tích chè toàn tỉnh.

Tỉnh Tuyên Quang hiện có 2 chuỗi liên kết sản xuất chè chính với diện tích chè tham gia chuỗi liên kết trên 1.500 ha, đạt trên 18% diện tích chè toàn tỉnh.

Trong đó, chuỗi liên kết sản xuất của các Công ty sản xuất với quy mô lớn gồm 03 Công ty Cổ phần chè là Tân Trào, Mỹ Lâm, Sông Lô đều thực hiện liên kết sản xuất giữa Công ty với các hộ dân trồng chè trong vùng nguyên liệu của Công ty quản lý, sử dụng và mở rộng liên kết với các hộ dân có đất đầu tư trồng, tiêu thụ chè và xây dựng mô hình liên kết tại các đội sản xuất. Ngoài ra, các công ty còn chủ động đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, chế biến, xây dựng được thị trường xuất khẩu ổn định.

Đối với chuỗi liên kết của các cơ sở sản xuất, hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp sản xuất chè đặc sản với quy nhỏ như: Công ty chè Núi Kia tăng đầu tư tại xã Hồng Thái; Cơ sở sản xuất chè Luận Kỳ, Cơ sở sản xuất chè Tuyên Thái Liên, Hợp tác xã Trung Long, Hợp tác xã Vĩnh Tân… thực hiện liên kết với các hộ trồng chè tại địa bàn để đảm bảo quản lý và xây dựng vùng nguyên liệu chất lượng ngay từ khâu sản xuất.

Có thể thấy, việc triển khai các mô hình chuỗi liên kết sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm chè giữa người trồng chè với doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và kết quả thực hiện một số mô hình sản xuất thâm canh chè an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, Rainforest Alliance… đã đem lại hiệu quả kinh tế cho người trồng chè và doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, kéo theo việc người tiêu dùng ngày càng khắt khe trong lựa chọn sản phẩm an toàn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng với quy trình sản xuất thân thiện với môi trường.

Hoài Nam

Click để bình luận

Bỏ qua

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TIÊU DÙNG

Sâm Báo Triso: Sản phẩm bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng

Với tư tưởng “làm thật sẽ bền”, ngoài việc ứng dụng công nghệ cao để nuôi trồng nguồn dược liệu đạt chuẩn, Sâm Báo Triso còn tìm tòi nguồn nguyên liệu quý từ Nam ra Bắc để tạo ra các sản phẩm chất lượng cao như: Viên nang Sâm Báo, Siro bổ dưỡng Sâm Báo, Cà phê Sâm Báo, Nước tăng lực Sâm Báo và Rượu Sâm Báo…

Các sản phẩm của Sâm Báo Triso đều được sản xuất trên dây chuyền sản xuất công nghệ hiện đại đạt tiêu chuẩn GMP

Sâm Báo là loài sâm đặc hữu của xứ Thanh. Từng là cây sâm quý được cung tiến vua quan thời nhà Hồ, cây Sâm Báo đã được Công ty Cổ phần Dược liệu Triệu Sơn (trực thuộc Triso Group) khôi phục và phát triển mạnh mẽ tại vùng đất Vĩnh Lộc, Thanh Hóa.

Theo ông Trần Đức Minh – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược liệu Triệu Sơn (Triso Group), ngay từ những ngày đầu thành lập, Triso đã lựa chọn hướng đi riêng, đó là kế thừa và phát triển tinh hoa của nền y học cổ truyền dân tộc, khai thác thế mạnh nguồn dược liệu trong nước kết hợp với công nghệ bào chế hiện đại, tạo ra những dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe chất lượng tốt.

Không chỉ dừng lại ở việc phủ rộng diện tích trồng cây Sâm Báo, Công ty Cổ phần Dược liệu Triệu Sơn còn có chủ trương xây dựng nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế GMP cùng với đó Thành lập TRISO R&D chuyên nghiên cứu và triển khai các công trình khoa học của Hội đồng Cố vấn Triso Group để nghiên cứu đưa ra thị trường các sản phẩm được chế biến từ cây Sâm Báo giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng như: Viên nang Sâm Báo, Siro bổ dưỡng Sâm Báo, Cà phê Sâm Báo, Nước tăng lực Sâm Báo và Rượu Sâm Báo…

Được biết, các sản phẩm của Triso đều được sản xuất trên dây chuyền sản xuất công nghệ hiện đại đạt tiêu chuẩn GMP. Bên cạnh đó, Triso còn quy tụ các nhà khoa học hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực Y dược học nhằm nghiên cứu và triển khai các công trình khoa học góp phần chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.

Trong số các sản phẩm của Sâm Báo Triso, không thể không nhắc đến Cà phê và Rượu Sâm Báo. Đây là hai sản phẩm sau khi xuất hiện trên thị trường đã nhanh chóng tạo được niềm tin với khách hàng.

Sản phẩm Cà phê Sâm Báo Triso đặc trưng bởi cây Sâm Báo, là một loại thảo dược có giá trị lớn trong thời vua Hồ, chúa Trịnh – chỉ được dùng để dâng vua, tiến chúa. Với mùi thơm đặc trưng của Sâm Báo, vị đắng của cà phê hòa quyện vào vị ngọt mát có trong sâm đã tạo nên một thức uống riêng biệt, thơm ngon, bổ dưỡng.

Cà phê Sâm Báo Triso

Chị Đan Linh (Hà Nội) chia sẻ: Mỗi buổi sáng, sau khi sử dụng sản phẩm Cà phê Sâm Báo, tôi như được tiếp thêm nguồn năng lượng mới, cơ thể tỉnh táo, hiệu suất công việc cũng cao hơn. Sản phẩm có vị đậm đà đặc trưng của Sâm Báo, hương thơm tự nhiên là lựa chọn hoàn hảo dành cho người năng động và tinh tế.

Còn đối với Rượu Sâm Báo, đây không chỉ là sản phẩm giúp bồi bổ khí huyết, sức khỏe sung mãn, tăng cường sinh lực, mà còn khiến tinh thần sảng khoái, trường thọ.

Rượu Sâm Báo

Được biết, Sâm Báo Triso sau khi khai thác về được rửa sạch và sục ozon. Tiếp tục được ngâm với nước giếng sôi hai tiếng và ngâm với nước gạo nếp một đêm; sau đó sấy tiệt trùng và đưa vào chum ngâm ủ một năm mới tiến hành chiết rót đóng chai. Sự kỳ công chế biến ấy đã tạo nên một sản phẩm rượu Sâm Báo Triso thơm ngon và hấp dẫn. Sản phẩm Rượu Sâm Báo Triso đã được khử độc tố và có phiếu kiểm nghiệm hàm lượng Methanol, Aldehyd bằng 0 của Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia – Bộ Y tế.

Trong thời gian tới Triso Group còn tiếp tục cho ra đời các dòng thực phẩm bảo vệ sức khoẻ và mỹ phẩm mới được chiết xuất từ Sâm Báo quý hiếm, đặc biệt là sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày…

Di Linh

Đọc tiếp

TIÊU DÙNG

Ra mắt Tổng Công ty xây 10 triệu căn nhà ở xã hội 5 sao cho 40 triệu người dân Việt Nam

Theo ông Nguyễn Quang Huy – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Apec Group, Tổng Giám đốc CTCP IDJ Việt Nam, đơn vị chính thức ra mắt Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà ở xã hội 5 sao Việt Nam với tham vọng phát triển và đầu tư xây dựng 10 triệu căn nhà ở xã hội 5 sao để đáp ứng nhu cầu cho 40 triệu người dân Việt Nam vào sáng ngày 19/11/2021.

Trước đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn APEC có Văn bản số 136/2021/CV-APG ngày 12/11/2021 gửi Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện 6 đến10 triệu căn hộ cho các đối tượng an sinh xã hội giai đoạn 2021-2030. Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 nêu rõ: Đến năm 2020, phấn đấu thực hiện đầu tư xây dựng tối thiểu khoảng 12,5 triệu m2 nhà ở xã hội tại khu vực đô thị. Tuy nhiên, số liệu từ Bộ Xây dựng, sau gần 10 năm thực hiện, tính đến nay, cả nước mới hoàn thành 254 dự án, tương đương khoảng 108.800 căn nhà ở xã hội với tổng diện tích hơn 5,4 triệu m2, mới chỉ đạt 43% so với mục tiêu đề ra.

Nói về kế hoạch xây 10 triệu căn nhà ở xã hội 5 sao cho 40 triệu người dân Việt Nam, ông Nguyễn Quang Huy cho biết, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà ở xã hội 5 sao Việt Nam được ra mắt có quy mô vốn điều lệ ban đầu là 10 ngàn tỷ đồng. Nguồn vốn sẽ huy động từ các quỹ đầu tư cũng như các cổ đông trong hệ sinh thái APEC.

Thay đổi chiến lược làm nhà ở xã hội: Nhu cầu thực, số lượng lớn

Trả lời câu hỏi: Lý do gì APEC Group lại thay đổi chiến lược tử bất động sản đô thị, nghỉ dưỡng, chuỗi khách sạn 5 sao chuyển sang bất động sản nhà ở xã hội? Ông Nguyễn Quang Huy phân tích: Với các mục tiêu APEC đề ra là sang xịn mịn, nhưng giá hợp lý, bình dân, chế độ thanh toán linh hoạt, trong 5 năm vừa rồi chúng tôi thành công ở thị trường bất động sản nghỉ dưỡng cũng như thị trường khu đô thị, và đặc biệt những vùng tỉnh lẻ khó khăn nhưng APEC vẫn thành công.

Ví dụ căn codotel tại Bình thuận, giá chỉ 1 tỷ đồng, nhưng nếu sản phẩm đó của chủ đầu tư khác thì giá cũng phải 4-6 tỷ đồng. Như vậy đáp ứng lượng khách hàng trẻ rất tốt. Sau khi làm sản phẩm 5 sao chúng tôi thấy rằng có thể hoàn toàn phục vụ tốt tầng lớp bình dân hơn nữa.

Trong thời gian đại dịch những người công nhân thu nhập thấp quá vất vả khổ sở vì Covid-19. Chính từ cách bố trí các khu đô thị cũ, các khu chung cư cũ và khu nhà ở công nhân phong cách cũ, nên bây giờ cần phải làm lại quy hoạch tổng thể đại cách mạng về nhà ở xã hội.

Do các khu nhà ở xã hội cũ, người ta thường nghĩ cấp thấp, chất lượng kém, thẩm mỹ xấu, đồng thời mặc cảm tự ti. Do vậy tạo ra nguy cơ bất bình đẳng xã hội, tạo ra tệ nạn xã hội sau đó dần thành những khu nhà ổ chuột. Đây là nhu cầu rất lớn, nhu cầu có thực của xã hội. Do đó APEC phát động mong muốn góp phần mạnh mẽ việc làm nhà ở xã hội dựa trên cơ sở nhu cầu thực, số lượng lớn.

Nhà ở xã hội chưa trở thành vấn đề “nóng” cần giải quyết

Vị CEO Apec Group cho rằng: Nước ta đã có lịch sử làm nhà ở xã hội nhưng chưa thành công, bởi quyết tâm xã hội chưa đủ lớn, quyết tâm chính trị chưa đủ mạnh, chưa làm đến cùng dẫn đến kéo dài qua nhiều thời kỳ, chưa có sự quyết tâm mạnh mẽ của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp tham gia nghĩ đến lợi nhuận quá nhiều, đòi hỏi chính sách ưu đãi quá nhiều vào khung chính sách. Phải chờ điều chỉnh Luật, Nghị định, Thông tư bị đình trệ, dự án bị dở dang rất nhiều.

“Cần thúc đẩy sự thống nhất giữa doanh nghiệp với các cơ quan chính quyền, lãnh đạo địa phương để tạo thành sức mạnh tổng thể phát triển nhà ở xã hội. Dân số Việt Nam khoảng 100 triệu người trong đó tập trung chủ yếu ở Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh, thành phố lớn, tập trung các Khu công nghiệp lớn. Chúng ta không giải quyết vấn đề nhà ở xã hội thì sẽ liên quan đến phát triển đô thị mất cân bằng cũng như lâu dài sẽ tạo ra bất bình đẳng xã hội. Hiện tại nhà ở thương mại đang dư thừa nhất là phân khúc chung cư cao cấp từ 30-100tr/m2. Bây giờ các gia đình trẻ muốn mua nhà mức thu nhập 10-20tr/tháng thì rất khó khăn”, ông Nguyễn Quang Huy nói.

Ông Nguyễn Quang Huy – Phó tổng Giám đốc Tập đoàn Apec Group.

Ở Việt Nam thống kê người dân thu nhập trung bình thấp phải tích lũy 20-30 năm mới đủ tiền mua nhà trong khi các nước khác chỉ mất 7-8 năm. Do vậy nếu không giải quyết vấn đề này sẽ là hệ lụy xã hội, an cư lập nghiệp, vấn đề không phải nguồn vốn mà là cơ chế chính sách và sự phối hợp và quyết tâm mạnh mẽ.

“Để làm với những gì chính sách hiện có của Chính phủ và Quốc hội là hoàn toàn tự tin có thể làm được, quan trọng chúng ta phải có mặt bằng, mặt bằng cho nhà đầu tư, quy mô đủ lớn. Ví dụ qua kinh nghiệm phát triển các khu đô thị cao cấp, để có được khu nhà ở xã hội đạt tiêu chuẩn 5 năm sao thì quy mô ở Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh phải có 100-300ha, các tỉnh thành phố khác từ 50-100ha, khi quy mô đủ lớn chúng ta mới có các tiện ích cho mọi người phố đi bộ, quảng trường, khu mua sắm, trường học, bệnh viện, tiện ích khép kín…”, ông Nguyễn Quang Huy nêu giải pháp.

Ông Nguyễn Quang Huy mong rằng các khu nhà ở 5 sao đạt tiêu chí: chất lượng cao, thẩm mỹ đẹp, sinh thái được quản lý vận hành thông suốt, cân bằng năng lượng tái tạo, cây xanh cảnh quan sinh thái, quản lý chuyên nghiệp nhưng bình dân. Như vậy sẽ tạo thành không gian sống chất lượng hơn cho người dân, các khu này không gần trung tâm có thể cách xa 10-20km, nhưng phải được kết nối hạ tầng giao thông, y tế, các mặt bằng bán lẻ, chăm sóc các tiện tích thì người dân sẵn sàng di rời ra khu nhà ở 5 sao. Thậm chí sẽ giảm bớt mật độ trong các khu trung tâm

Tiên phong tạo cảm hứng xây dựng và chuyển giao mô hình nhà ở xã hội

Liên quan đến vấn đề đã làm việc với các cấp chính quyền đến mức độ nào để thực hiện kế hoạch này, đại diện lãnh đạo Apec Group cho biết: Hiện đã gửi tâm thư lên chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng, Chủ tịch nước, Tổng Bí thư với mục tiêu APEC Group đồng hành với Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ làm từ 6 -10 triệu căn nhà ở xã hội 5 sao trong giao đoạn 2021-2030. Có thể APEC sẽ làm tất cả hoặc chuyển giao công nghệ và định hướng cùng với các doanh nghiệp khác, nhưng quan trọng sẽ là người tiên phong tạo cảm hứng cho cộng đồng doanh nghiệp và vì xã hội.

Về câu hỏi, đã có địa phương, địa bàn chiến lược nào sự có đồng ý bởi chính quyền về chính sách kêu gọi đầu tư nhà ở xã hội, ông Nguyễn Quang Huy chia sẻ: Hiện chúng tôi đang triển khai ở Hải Phòng, đã có quỹ đất sạch, đang xin chuyển đổi.Quy trình văn bản đã gửi lên chủ tịch Quốc Hội, Ủy ban kinh tế đã xử lý và đã chuyển xuống thành phố và đang hợp tác với Sở Kế hoạch Đầu tư Hải Phòng để triển khai đề án nhà ở xã hội 5 sao.

“Chủ tịch Quốc hội đã tiếp xúc cử tri Hải Phòng và Chủ tịch Quốc hội đã đưa ra khuyến khích Hải Phòng làm cơ chế đặc thù cho việc phát triển nhà ở xã hội và cũng phù hợp với chủ trương chúng tôi đang triển khai”, ông Nguyễn Quang Huy giải thích thêm.

Về những băn khoăn lo ngại, Apec Group có mặc chiếc áo quá rộng hay không? ông Huy khẳng định: Đối với các đối tác đồng hành lâu dài với APEC cũng biết, những gì chúng tôi phát ngôn đều thực hiện “thần tốc”.

Ví dụ chúng tôi công bố đầu tư 3000 căn condotel, khách sạn 5 năm sao tại Bình Thuận hiện giờ đầu tư sắp hoàn thiện, cất nóc tháng 12/2020, sẽ đi vào vận hành đầu quý III/2022. Chúng tôi tiếp tục đầu tư 5.000 -10.000 căn tại Bình Thuận, ở Kim Bôi (Hòa Bình) chúng tôi đầu tư 5.000-10.000 căn khách sạn 5 sao biệt thự nghỉ dưỡng, mỗi dự án cuối năm chúng tôi đều công bố, những gì APEC công bố đều thực hiện tốt.

Đề án tầm Quốc gia, mang tính chất thế kỷ

Ông Nguyễn Quang Huy đánh giá: Quan trọng đây là đề án chiến lược quốc gia đề án mang tính chất thế kỷ, phục vụ cho xã hội. Triết lý kinh doanh trong gần 10 năm nay là “kinh doanh hành trình phụng sự xã hội”. Đối với Apec Group, biên lợi nhuận nhà nước cho phép trong vòng 10-15% là rất hạnh phúc. Quan trọng chúng tôi được làm, được cống hiến và thể hiện khát vọng bằng hành động cụ thể.

Chúng tôi không mong lợi nhuận quá nhiều để sau đó làm từ thiện, mà chúng tôi phát tâm từ thiện ngay từ bên trong, chất lượng sản phẩm, mẫu mã sản phẩm về chế độ thanh toán sản phẩm, cũng như tạo cho khách hàng cảm thấy thoải mái và thấy sản phẩm chúng tôi phù hợp với túi tiền khách hàng.

Do vậy giá bán tại Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh đối với nhà ở xã hội 5 sao từ 13-16tr/m2 các tỉnh thành phố khác 8-10tr/m2 là hoàn toàn khả thi, ai cũng có thể mua được. Đồng thời phối hợp ngân hàng hỗ trợ tín dụng cho khách hàng vay từ 10-20 năm, khách hàng bỏ 30% vốn ban đầu thì tôi tin chắc công nhân hoàn toàn có thể mua được nhà ở lâu dài.

Đối với tư duy của APEC những gì Nhà nước đang có chúng tôi đều vận dụng được, vận dụng huy động vốn từ trong nước hoặc ngoài nước. Ví dụ các tổ chức định chế tài chính ngân hàng thế giới như IFC, ADB, các gói tín dụng xanh để hỗ trợ cho an sinh xã hội lãi suất vay 2-3%/năm đồng thời các quỹ đầu tư tài chính họ sẵn sàng có nguồn vốn xanh cho những dự án an sinh xã hội, thì chúng ta phải vận dụng để thu hút nguồn vốn ấy.

Kéo giá nhà ở thương mại giảm về giá trị thực

Khi chúng tôi làm có mong muốn đưa thị trường bất động sản Việt Nam trở về giá trị thực. Với giá đất, giá nhà hiện nay thì những người làm công ăn lương rất khó có thể tiếp cận sản phẩm. Nhưng khi có nhà cung cấp đưa ra sản phẩm đẳng cấp 5 sao nhưng giá bình dân thì chủ đầu tư khác phải tư duy lại, sáng tạo hơn, vì cộng đồng hơn, thông minh hơn, kỳ công hơn.

Chúng tôi sẽ giảm giá thành với lý do kiểm soát trực tiếp đối với nguyên vật liệu đầu vào. Thay vì giao cho các tổng thầu, chúng tôi tự đi mua nguyên vật liệu trong nước, ngoài nước, đàm phán các nhà cung cấp được giảm giá tối ưu nhất. Về thiết kế chúng tôi có 100 Kiến trúc sư suất sắc, tự làm công tác về quy hoạch, tự thiết kế cảnh quan, nội thất. Sau khi thiết kế hoàn thành chúng tôi đến tận các khu xưởng tự gia công, đảm bảo nội thất thông minh đa năng.Đồng thời giám sát, tự giám sát, chọn nhà thầu có tâm, uy tín ra được mốc thời gian hoàn thiện nhà, thi công thần tốc kể cả trong mùa dịch, như thế sẽ giảm yếu tố rủi do trượt giá, lạm phát.

Dự án thi công nhanh thì thời gian vay vốn giảm và sẽ giảm lãi vay, đồng thời chi phí bán hàng khi đáp ứng nhu cầu thực của xã hội thì chỉ cần dự án được phê duyệt triển khai sẽ nhận được nhiều đơn đăng ký, với các đối tượng công nhân, nông dân, đối tượng có công với cách mạng hay các cựu chiến binh, thì chúng tôi đảm bảo minh bạch thông tin, như vậy chúng tôi giảm được chi phí truyền thông marketing. Từ đó, mỗi khâu chúng ta cố gắng làm kỹ càng thì sẽ giảm 10-15% chi phí. Tổng thể chung giảm được giá thành rất nhiều, và sẽ phụng sự khách hàng nhiều hơn, giá bán tốt hơn.

Kết quả của APEC trong 2,3 năm vừa rồi là mình chứng cho việc kinh doanh của chúng tôi ví dụ mã cố phiếu API, APS trong 2 năm vừa rồi tăng trường ấn tượng, cả kết quả kinh doanh cũng như vốn hóa. Tôi tin tưởng rằng đây là Công ty sớm vốn hoá tỷ đô trong thời gian tới, vì đã thể hiện cả 1 quá trình chuyển đổi mạnh mẽ bên trong của APEC. Đồng thời kết quả kinh doanh là sự khác biệt so với các công ty chứng khoán hay bất động sản khác đang bị hụt lại.

Cần giải pháp từ “cái gốc quy hoạch”

Apec Group sẽ đi theo con đường riêng, sáng tạo, đổi mới, phụng sự. Hiện giờ phát triên noxh manh mún là mô hình chung. Mỗi Khu đô thị lớn cắt ra một phần làm nhà ở xã hội ở vị trí xấu nhất, ít tiện ích nhất.

Thay vì như thế chúng tôi đề xuất sẽ quy hoạch những Khu đô thị nhà ở xã hội lớn, tập trung. Quan trọng định hướng của Bộ Xây dựng cũng như cơ quan chính quyền địa phương trong công tác quy hoạch, chiến lược quy hoạch tổng thể và dài hạn và quy mô lớn thì chúng ta sẽ giải quyết được bài toán lớn, còn không theo tình trạng hiện nay sẽ rất khó.

Những biện pháp xin giảm lãi suất, tín dụng thì chỉ là những khâu cuối. Chúng ta phải đi từ phân khu lớn, từ đó lựa chọn chủ đầu tư phù hợp đồng thời nhà nước hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Apec Group sẵn sàng ứng tiền để giải phóng mặt bằng và sau này nhà nước sẽ bù trừ thuế nộp ngân sách Nhà nước, như vậy sẽ đảm bảo tốc độ. Phương pháp là vận dụng phối hợp nhà nước để làm chứ không trông chờ sự hỗ trợ. Khi xác định làm, chúng tôi bắt buộc phải thành công.

Về tiêu chuẩn 5 sao của nhà ở xã hội, Apec Group sẽ có thương hiệu vận hành quản lý riêng để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng khu đô thị như thương hiệu Mandra đã làm với hệ thống đô thị nghỉ dưỡng nhưng giá cả dịch vụ hợp lý, hiệu quả.

Theo Ninh Nhi

Nguồn: https://baoxaydung.com.vn/ra-mat-tong-cong-ty-xay-10-trieu-can-nha-o-xa-hoi-5-sao-cho-40-trieu-nguoi-dan-viet-nam-320039.html

Đọc tiếp

TIÊU DÙNG

Bí quyết chọn rượu vang ngon cho ngày Tết

Rượu vang từ lâu đã là một thức uống không thể thiếu trong những dịp lễ, Tết. Để có thể lựa chọn chai rượu vang ngon thì khách hàng cần xác định hai yếu tố chính, đó là mục đích mua rượu vang và phong cách rượu vang ưa thích.

Hiện nay, tại Việt Nam mặt hàng rượu đã khá đa dạng, mức giá cũng trải đều theo từng dòng; ngoài việc đáp ứng mẫu mã và chất lượng thì thương hiệu cũng là yếu tố cần quan tâm hàng đầu. Những người sành rượu vang luôn nắm rất rõ những nguyên tắc quan trọng khi lựa chọn thương hiệu, hương vị và thực phẩm đi kèm để nâng tầm giá trị của rượu vang.

Là một địa điểm luôn đáp ứng nhu cầu quà Tết theo truyền thống người Việt, cửa hàng Kim Oanh (Linh Đàm, Hà Nội) đã mở ra gian hàng rượu nhiều năm nay với các loại mẫu mã, mức giá đa dạng đến từ nhiều quốc gia nổi tiếng rượu vang trên toàn thế giới.

Chia sẻ về bí quyết chọn rượu vang ngon cho ngày Tết, anh Xuân Trường – chủ cửa hàng cho hay: Hiện nay vì lợi nhuận, rượu vang thường bị làm giả, đặc biệt là vang đỏ. Thay vì rượu được làm từ quá trình lên men tự nhiên của quả nho trong nhiều năm trời thì rượu giả được điều chế từ bột hương nho tổng hợp, đường, các phụ gia hóa học…

Anh Xuân Trường – Chủ cửa hàng Kim Oanh (Linh Đàm, Hà Nội)

Khi mua rượu vang ở cửa hàng, khách hàng cần chú ý các đặc điểm như ngoại quan của sản phẩm. Đầu tiên một chai vang thật sẽ không bao giờ có bao bì, hộp đựng xấu, kém chất lượng. Đối với những chai rượu vang thật được nhập khẩu, phần tem là loại dùng một lần, trên tem thể hiện đầy đủ năm nhập khẩu, số seri và có tem phụ bằng tiếng Việt. Trong khi rượu làm giả, phần tem sẽ không rõ nét, dễ dàng bóc ra.

Về nhãn dán trên thân chai, với rượu thật, phần nhãn được nhà sản xuất dán bằng máy và keo công nghiệp, nên chúng rất nhẵn mịn. Các loại rượu giả, đặc biệt là các đơn vị thu mua chai rượu vang thật về để chế tác lại, phần nhãn dán sẽ không được nhẵn mịn, mực in không rõ nét, dễ bị nhòe khi ướt.

Bên cạnh đó, người mua cần chú ý đến lượng đường của rượu. Trong các loại rượu vang thật, lượng đường sẽ có các mức khác nhau. Đơn cử, rượu vang không ngọt có lượng đường tiêu chuẩn là 4 g/l, rượu vang bán ngọt có lượng đường 18 g/l, và rượu vang ngọt chỉ nên có lượng đường là 45 g/l. Do đó, nếu kiểm tra rượu phát hiện lượng đường nhiều hơn các con số trên mà nhãn hàng không đề cập đến sự thay đổi này, thì chứng tỏ đây là chai rượu vang không đúng chuẩn vì đã được thêm hương liệu vào.

Anh Xuân Trường cũng cho biết thêm, thể tích rượu trong chai cũng phản ánh được độ thật – giả của sản phẩm. Thông thường, rượu vang được đóng chai tự động nên thể tích rượu trong các chai rất đều nhau. Trong khi đó, nếu làm giả các chai rượu làm thủ công sẽ khó tránh khỏi thể tích đầy vơi khác nhau. Do đó, khi chọn rượu, người mua nên quan sát dãy rượu cùng hãng để xem thể tích các chai có đồng đều hay không.

Lựa chọn rượu vang để thưởng thức

Nếu sử dụng rượu vang để thưởng thức thì bạn có thể chọn các chai rượu vang đến từ nhóm thế giới cũ. Bởi những chai rượu vang này thường có cấu trúc đơn giản, mức giá hợp lý, để sử dụng.

Còn nếu bạn là người sành vang thì hãy thử khám phá những chai rượu vang mới đến từ Pháp, Ý… để cảm nhận và trải nghiệm thêm cảm giác mới mẻ, thú vị.

Song với đó là bạn cũng nên xác định “gu” của mình là gì, từ đó lựa chọn chai vang phù hợp, tránh tình trạng mua phải những chai vang đắt tiền nhưng lại không phù hợp với khẩu vị.

Nếu bạn thích uống theo kiểu đậm, chát thì nên chọn những chai vang Médoc, Cabernet Sauvignon, Bordeaux… nhẹ, êm hơn thì nên chọn Merlot, Burgundy… Còn với rượu vang trắng nếu thích chua thì bạn có thể chọn Sauvignon Blanc, Chablis… ngọt ngào hơn thì có Chardonnay, Riesling, Torrontes, Gewürztraminer, Moscato.

Ngoài ra để dễ dàng trong việc lựa chọn vang, bạn có thể xác định dựa vào món ăn kết hợp cùng. Đối với các món thịt bò, heo rừng, thỏ, nai thì chọn vang đỏ; còn đối với các món thịt nguội, hải sản, cá nướng, tôm thì chọn vang trắng khô.

Lựa chọn rượu vang để biếu tặng

Đối với mục đích sử dụng rượu vang để biếu tặng, thì nên chọn những dòng vang trung cấp hoặc cao cấp để thể hiện thành ý, sự trân quý đối với mối quan hệ. Bạn có thể chọn một số dòng vang cao cấp của Pháp, Italia, Chile, New Zealand…

Tuy nhiên, nếu có khả năng về tài chính thì bạn nên chọn vang Pháp bởi giá trị, chất lượng và đẳng cấp của những chai vang Pháp đã được khẳng định qua bao thế kỷ nay và không một quốc gia nào có thể sánh bằng.

Song bạn cần cân nhắc mức chi phí mà mình có thể bỏ ra để lựa chọn loại vang sao cho phù hợp. Đối với vang Chile, bên chọn các chai vang thuộc phân hạng Gran Reserva hoặc Wine Maker; đối với vang Pháp nên chọn những chai vang thuộc phân hạng AOC hoặc Grand Cru, Premier Cru; đối với vang Ý nên chọn rượu vang thuộc các phân hạng DOC, DOCG.

Lưu ý, với cách chọn rượu vang này thì bạn nên tìm hiểu trước khẩu vị của người nhận để chọn loại vang sao cho phù hợp, tránh trường hợp mua vang đắt tiền, giá trị cao nhưng lại không phù hợp với “gu” của người nhận.

Nên chọn mua rượu vang biếu Tết ở đâu?

Rượu vang dùng làm quà sẽ rất ý nghĩa với người thân và bạn bè, cùng sum vầy và mang không khí ấm áp ngày Tết. Sẽ phù hợp hơn nếu Rượu được đưa vào giỏ quà tặng, sẽ làm tăng giá trị của phần quà còn làm hoàn thiện hơn, giúp cho món quà thêm phần trang trọng.

Lời khuyên hữu ích nhất dành cho bạn chính là chọn nơi mua rượu vang uy tín, như vậy thì bạn phải đỡ mất công suy xét quá nhiều mà vẫn phải mua nhầm hàng kém chất lượng.

Hiện nay, các showroom rượu xách tay mở ra khá đa dạng, nếu bạn tìm một loại rượu cực kì chất lượng về giá tiền và thương hiệu thì có thể ghé thử các showroom để được tư vấn tận tình. Các showroom vẫn đảm bảo tối ưu về nguồn gốc xuất xứ cũng như giá tiền hợp lý cho khách hàng.

Ngoài ra, do tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, khách hàng tại khu vực Hoàng Mai (Hà Nội) hoặc các quận lân cận có nhu cầu tham khảo, lựa chọn rượu vang biếu Tết có thể ghé qua cửa hàng tiện lợi Kim Oanh có địa chỉ tại Ki ốt 5-6 Nơ 3 bán đảo Linh Đàm, Nguyễn Duy Trinh, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội. Tùy theo điều kiện của mình, khách hàng có thể chọn cho mình những chai rượu vang biếu Tết giá hợp lý mà vẫn sang.

Đan Linh

Đọc tiếp
Advertisement

Bài viết gần đây

Xu hướng